Fabrika Çizgileri

11 Eylül 2013 tarihli 28762 sayılı Resmi gazetede yayımlanan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği bizlere fabrika ve sanayi tesislerinde iş güvenliği işaretlemelerin hangi kriterler dahilinde yapılacağını ana hatlarıyla belirlemektedir. Fabrika çizgileri uygulamasında çeşitli işaretleme şekilleri bulunmaktadır.

Fabrika Çizgileri İşaretleme Şekilleri

Fabrika ve Sanayi tesislerinde iş güvenliği ve yaya araç trafiğinin tanzimi noktasında iki ana başlık altında çalışmaktayız.

Fabrika Çizgileri Yatay İşaretleme :

Yönetmeliğin Ek-1 , 2.1.4 maddesinde “ Trafik yolları güvenlik rengi ile kalıcı olarak işaretlenecektir.” Şeklinde ifade edilen yatay işaretleme uygulamaları yaya yolları, forklift yolları ve acil çıkış yollarının tanzim edilmesi işlerini bütünüyle kapsamaktadır.

Yönetmeliğin Ek-1 , 4. Maddesinde bir çizelge halinde vurgulanan güvenlik rengi kullanımı çok önem arz etmektedir. Yapacağımız tüm işaretlemeleri bu renk kriterlerine uygun biçimde dizayn etmek zorundayız. Fabrika yol çizgilerinde en önemli husus yaya yolları ile forklift yollarının birbirinden ayrılmasıdır. Burada kullanılacak renk sarı yada beyaz olacak şekilde yönetmelikte belirtilmiştir.

Şirketimiz fabrika ve sanayi tesislerinde iş güvenliği çizgileri işaretlemeleri yaparken ölçü ebat konusunda en doğru yorumlamaları sahada tatbik etmektedir. Bir yaya yürüyüş yolunun 1 metreden daha geniş olması gerekli değildir, bir forklift yolunun 2 metreden daha dar olması işlevselliğini azaltmaktadır. Bunun gibi örnekler türetilebilir. Önemli olan iş yapılırken mühendis çözümleriyle hareket etmek ve fabrika yol çizgileri ve yaya yolları çizilmesi işini ölçülere uygun icra etmektir.

Forklift Yolları Hangi Renkte Çizilmelidir

Yukarıda bahsettiğimiz üzere yaya ve forklift yolları sarı yada beyaz renkte olacak şekilde çizilmelidir. Burada yaya yolları çizilirken adım figürleri ile desteklenmelidir. Aynı şekilde forklift yolları da forklift ve transpalet figürleri ile desteklenerek bu işaretlemelerin vurgulanması sağlanmaktadır. Şirketimiz ERM TRAFİK İŞARETLERİ bu uygulamaları titizlikle icra etmekte ve hem işlevsel hem görsel anlamda müşterilerine en üstün hizmeti sunmaktadır.

Fabrika Çizgilerinde Diğer Hangi Uygulamalar Yapılır

Fabrika ve Sanayi tesislerinde iş güvenliği çizgileri çizilirken bunu sadece yaya ve forklift yollarının birbirinden ayrılması ile ifade etmek doğru değildir. Şirketimiz , yönetmeliğin vurguladığı üzere tesis içi ve dışındaki tehlikeli alanların belirlenmesi için de birtakım özel uygulamalar yapmaktadır. Bu uygulamalar yapılırken yine yönetmeliğin belirlediği renk kriterlerine uygunluk temel dayanak noktamızdır.

Tehlikeli iş makinalarının bulunduğu mevkilerde sarı-siyah renkte boya ile  taramalar yaparak personelin görsel algısını bu manada kuvvetlendirmek ve personeli tehlikelere karşı bilinçlendirmek çok önemlidir. Keser, döner parçalı iş makinalarının yada sıcaklık tehlikesi bulunan birimlerin olduğu mevkilerde bu sarı siyah taramaları yapmaktayız.

Elektrik ünitelerinin yada Lpg tesisatının olduğu alanların etrafının da kırmızı renkte belirleyici boya ile işaretlenmesi gerekmektedir. Şirketimiz bu uygulamaları hassasiyetle yapmaktadır.

Fabrika Çizgileri Uygulamasında Acil Çıkış Kapıları

Fabrika ve sanayi tesislerinde iş güvenliği işaretlemeleri yapım işinde bir diğer önemli konu Acil Çıkış yolları boyanması ve işaretlenmesi meselesidir.

Acil Çıkış yolları tesis içerisinde belirlenmiş olan Acil Çıkış kapılarına personeli en hızlı biçimde yönlendiren yollardır.

Acil Çıkış kapılarının olduğu mevkiler kesinlikle yeşil zemin üzerine beyaz renkte figürler ile boyanmalıdır. Bu önemli bir kriterdir. Aksi halde personel bu yolun Acil Çıkış kapısına gittiği ayrımını yapamaz ve bir kaos durumunda tehlikeli sonuçlar meydana gelebilir.

Fabrika ve sanayi tesislerinde bir diğer önemli trafik işaretleme uygulaması ise dış sahalarda yaptığımız fabrika yol çizgileridir. Gerek fabrikada görev yapan personelin gerekse dışarıdan misafir gelen ziyaretçilerin bu tesisin sınırları dahilinde trafik kurallarına uygun şekilde seyir edebileceği yolları tanzim edilmesi yani yol çizgilerinin çizilmesi gerekmektedir.

Şirketimiz fabrika ve sanayi tesislerinde yol çizgileri çizilmesi işinde şehir içlerindeki ana ve tali yollarda yaptığımız teknik uygulamaların birikimini yansıtmaktadır. Araç yolları standartlara uygun olarak çizilmekte, yaya yürüyüş yolları gerektiği biçimde tesisin nizamiye kapısından başlayarak gerekli kapılarak personeli yönlendirmekte ve tırların malzeme getirdiği kapılar sınır çizgileri ile belirlenmektedir.

Fabrika ve sanayi tesislerinin sınırları dahilinde bordür çalışması yapılmış ise bu bordürlerin boyanması da görsel açıdan önemli bir uygulamadır.

Fabrika ve sanayi tesislerinde bir diğer önemli uygulama ise ACİL TOPLANMA ALANI tanzim edilmesidir. Acil Toplanma Alanı işaretlemeleri yeşil zemin üzerine beyaz renkte yazılar ile vurgulanmalı ve etrafı mümkünse esnek silindir delinatörlerle belirlenmelidir.

FABRİKA ÇİZGİLERİ  DÜŞEY İŞARETLEME :

Fabrika ve Sanayi tesislerinde iş güvenliği işaretlemelerinde zemine uyguladığımız boya işaretleme , yol çizgileri, yaya ve forklift yolları, acil çıkış yolları , acil toplanma, otopark çizgileri alanı işlerini düşey işaretleme ile yani levhalar ile desteklemek zorundayız. Şirketimiz bu faaliyet alanına ayrı bir önem atfetmektedir.

Fabrika çizgileri uygulamasında iş güvenliği kaidelerini görsel olarak belirleyen levhalar aşağıda gösterilmektedir. Bu levhaların gerekli noktalara montaj yapılması ve personelin bu manada farkındalığının artırılması gerekmektedir.

Fabrika Çizgileri Uygulamalarımız